Zaproszenie Piotra Głowackiego przyjęły: Beata Chrzanowska, radna Platformy Obywatelskiej i Anna Mrowińska, radna Prawa i Sprawiedliwości.

Wprowadzenie do szkół zajęć z edukatorami seksualnymi to będzie deprawacja uczniów – mówiła na naszej antenie radna Prawa i Sprawiedliwości Anna Mrowińska. - Mam nadzieję, że rodzice nie będą bezmyślnie wyrażali zgody na udział swoich dzieci w tych zajęciach. Z komunikatu stowarzyszenia, które ma prowadzić te zajęcia wynika, że edukatorami seksualnymi mogą być nawet studenci czwartego roku. Dlatego rodzice powinni być informowani o tym. Za poprzedniej kadencji głosami radnych PO i klubu prezydenta Biedronia rada przeznaczyła 150 tysięcy złotych na tego typu zajęcia. A my powinniśmy je przeznaczać na rozwijanie dzieci, zajęcia sportowe, muzyczne. Teraz się dowiadujemy, że z tych pieniędzy ma być rozpowszechniana bezpłatna aplikacja – pod nazwą 'Twój podręczny edukator seksualny”. Chcę podkreślić, że wszystkie te zagadnienia są zawarte w obecnym programie szkolnym. Nie ma tam tylko mowy o seksualizacji.

Edukacji nigdy za wiele, a te zajęcia są nieobowiązkowe - mówi Beata Chrzanowska, radna Platformy Obywatelskiej. - Nikt nikogo nie będzie zmuszał do udziału w tych zajęciach. Uważam, że gdyby wcześniej młodzież i dzieci były uświadamiane, to nie byłoby przypadków molestowania, pedofilii czy niechcianych ciąż. Zajęcia w zakresie profilaktyki mogą prowadzić również wolontariusze, a więc i studenci czwartego roku – tak wynika z zapisów ustawy prawo oświatowe.

Nasi goście odnieśli się również do wystawianych faktur z urzędu miasta w Szczecinku za wizytę prezydenta RP Andrzeja Dudy. - To jest skandaliczne - mówiła Anna Mrowińska. Kolejnym tematem była sprawa zmiany w kursowaniu niektórych połączeń autobusowych.
Uważam, że pani prezydent powinna wycofać się z tej zmiany – mówiła Beata Chrzanowska. Gdzie były konsultacje społeczne w tej sprawie? - dopytywała Anna Mrowińska.

Dyskutowano również na co wydać pieniądze w ramach rekompensaty za tarczę antyrakietową.Uważam, że ta kwota powinna być wydana na zbrojenie terenów. To jest motorem napędowym miasta – skomentowała Anna Mrowińska. Ja jestem również za tym, aby poprawić infrastrukturę drogową i uzbroić tereny pod przyszłe inwestycje – dodała Beata Chrzanowska.

jż/jr

Posłuchaj

Rządzi-My Radio Słupsk - 09.08.2019