Odwiedziliśmy najnowocześniejszy i najbardziej ekologiczny budynek w Koszalinie | Źródło: Katarzyna Kużel, Jarosław Ryfun

Powstał on u zbiegu ulic Zwycięstwa i Jedności, na miejscu dawnej komendy policji. Obecnie siedzibę mają tutaj Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska - właściciel budynku i Wody Polskie, które dzierżawią część pomieszczeń. O tym, dlaczego na ten budynek warto zwrócić uwagę, mówi Robert Stępień, kierownik koszalińskiego biura WFOŚiGW.