fot. Radosław Żmudziński
Jeden z mieszkańców - Mirosław Surowy wystąpił do rady miejskiej z wnioskiem, by usunąć nazwę ronda majora Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” z wykazu ulic i rond w Koszalinie.

Jego petycja nie została odrzucona, chociaż taka była rekomendacja komisji skarg, wniosków i petycji rady miejskiej.

Co dalej? Czy dojdzie do zmiany nazwy ronda? Czy nazwa ronda majora Łupaszki w Koszalinie budzi państwa emocje? Czy powinna zostać zmieniona?

Tematem zainteresował się Arkadiusz Wilman.

aw/ar

Posłuchaj

powraca temat majora Łupaszki jako patrona ronda w Koszalinie - materiał Arkadiusza Wilmana