Stowarzyszenie Zespołu Ludowego „Ostrowianie” w Ostrowcu oraz Wójt Gminy Malechowo zapraszają na XI Folkowe Śpiewanie, które odbędzie się 15 czerwca br. od godz. 11:00 na boisku wiejskim w Ostrowcu.

Wydarzenie to ze względu na kultywowanie ludowych tradycji śpiewaczych i krzewienie kultury muzycznej, jest doskonałą formą integracji mieszkańców nie tylko gminy Malechowo, ale także regionu słupskiego i koszalińskiego oraz promocji wartości kulturowych.

Polskie Radio Koszalin objęło tę imprezę patronatem medialnym.

aj