Gmina Łobżenica, Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy po raz kolejny przygotowują Ogólnopolską Imprezę Ekologiczną „Naturalisko”. W roku 2019 odbędzie się ona w dniach 22., 29. i 30. czerwca.

Naturalisko to duże przedsięwzięcie kulturalno-edukacyjne. Jego głównym celem jest edukacja różnych grup społecznych w zakresie ochrony przyrody i środowiska w pełnym tego słowa znaczeniu. Każda kolejna edycja imprezy przynosi nowe wartości tak kulturowe, wychowawcze, jak i materialne, a tym samym wzbogaca miasteczko i gminę w nowe dobra, które będą służyły permanentnej dbałości o ochronę przyrody, środowiska.

W dobie rozwoju cywilizacyjnego, rozwoju osiągnięć techniki, szybkiego tempa życia często zapominamy o tym, co nas otacza, a tym samym pozwala w ogóle żyć. O czystej wodzie, o czystym powietrzu, o dokarmianiu zwierząt, o wychowywaniu młodych pokoleń w poszanowaniu dóbr, które daje nam natura.

Pierwsza edycja „Naturaliska” odbyła się w czerwcu 2005 roku, tegoroczna rozpoczyna się 22 czerwca.

Patronat medialny nad imprezą objęło Polskie Radio Koszalin.

aj