fot. archiwum prk24.pl
400 tysięcy złotych dla czterech zachodniopomorskich organizacji pozarządowych na poprawę bezpieczeństwa na obszarach wodnych. Wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc podpisał dziś umowy, na podstawie których do organizacji trafią dodatkowe pieniądze z budżetu państwa, przyznane w ramach otwartego konkursu.

- Zapewnienie bezpieczeństwa osobom wypoczywającym nad wodą to jedno z najważniejszych zadań w sezonie letnim. Dodatkowe środki przekazywane z budżetu państwa pozwalają zakupić i utrzymywać niezbędny sprzęt oraz organizować specjalistyczne szkolenia dla ratowników, co przekłada się na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w czasie wakacji - mówi wojewoda Tomasz Hinc.

W ramach programu „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych województwa zachodniopomorskiego 2019” dofinansowanie otrzymają w tym roku: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie - 230 tysięcy złotych, Środkowopomorskie Regionalne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Koszalinie - 76 tysięcy złotych, Ochotnicza Straż Pożarna w Bielkowie - 54 tysiące złotych i Akademia Ratownictwa w Kołobrzegu - 40 tysięcy złotych.

Zachodniopomorski WOPR przeznaczy dofinansowanie na prowadzenie Regionalnego Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego oraz działań ratowniczych na kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli. Zakupiony zostanie m.in. dron z kamerą termowizyjną, silnik do łodzi ratunkowej, defibrylatory AED oraz namiot pneumatyczny. Zorganizowane zostaną specjalistyczne szkolenia dla ratowników wodnych.

Środkowopomorski WOPR będzie powadził działania ratownicze na wodzie, utrzymywał w gotowości sprzęt ratunkowy oraz kupi pojazd terenowy typu quad. Przeprowadzi też szkolenia dla ratowników.

OSP w Bielkowie oprócz działań ratowniczych na jeziorze Miedwie i utrzymania w gotowości sprzętu ratunkowego, kupi łódź ratowniczą oraz zorganizuje i przeprowadzi szkolenia dla ratowników.

Po raz pierwszy dotację z budżetu państwa otrzymała Akademia Ratownictwa z Kołobrzegu. 40 tysięcy złotych zostanie przeznaczone na działania ratownicze, utrzymanie w gotowości sprzętu, zakup wyposażenia dla ratowników oraz szkolenia na kąpieliskach.

ZUW/rż