fot. pixabay.com
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdziło wnioski przekazane przez wojewodę zachodniopomorskiego na dofinansowanie w 2019 roku gmin i miast z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Najwięcej pieniędzy trafi do: Koszalina (226,3 tys. zł), Stargardu (96,9 tys.), Choszczna (81,6 tys.), Gryfina (55,5 tys.) i Białogardu (51 tys.).

- Dzięki rządowemu dofinansowaniu samorządy mogą zwiększyć liczbę godzin usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych. To przekłada się na większe wsparcie dla osób, które wymagają stałej pomocy innych w codziennym funkcjonowaniu - mówi wicewojewoda Marek Subocz.

Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” zakłada rządowe dofinansowanie połowy kosztów usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych. Takie usługi przyznawane są osobom niepełnosprawnym do 75 roku życia, z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji. Dotyczą także dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, z którego finansowany jest program, powstał 1 stycznia 2019 roku. Jego zadaniem jest wsparcie społeczne, zawodowe lub zdrowotne osób niepełnosprawnych. W pierwszym roku funkcjonowania fundusz solidarnościowy jest zasilany z części składki odprowadzanej od wynagrodzeń na Fundusz Pracy. Składka odprowadzana przez pracodawców od wynagrodzeń wynosi 2,45 proc. Po zmianie składka nadal pobierana jest w tej samej wysokości, z tym że 0,15 proc. trafia bezpośrednio na fundusz solidarnościowy. Dzięki temu pomoc osobom niepełnosprawnym zwiększyła się o ok. 650 mln złotych rocznie.

Zasadniczym źródłem finansowania funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych jest danina solidarnościowa. Będą ją płaciły co roku te osoby fizyczne, których dochody w danym roku podatkowym przekroczą 1 mln zł. Wysokość daniny solidarnościowej wyniesie 4 proc. nadwyżki tej kwoty. Po raz pierwszy daninę najbogatsi podatnicy zapłacą w 2020 roku od dochodów uzyskanych w 2019 roku. W efekcie do Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych trafi w 2020 roku ok. 1,15 mld zł. Razem z częścią składki na fundusz pracy rząd przeznaczy w ramach funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych ok. 1,8 mld zł.

red./ar