fot. Radosław Żmudziński
Burmistrz Sianowa w rozmowie z Anną Popławską podkreślił, że została podjęta uchwała, która w części zrekompensuje nauczycielom wynagrodzenia za czas strajków. Czeka ona teraz na akceptację wojewody. Samorządowiec mówił również o prowadzonych w gminie Sianów programach profilaktycznych.

- Najprostszymi rozwiązaniami są: dodatek motywacyjny lub ustalone w regulaminie nagrody. Podjęliśmy uchwałę, w której dajemy sobie możliwość zrekompensowania nauczycielom wynagrodzeń za czas strajków. Będziemy decydować o wysokości tego dodatku, kiedy wojewoda zaakceptuje tę uchwałę. Na pewno nie będzie to stuprocentowa rekompensata - zaznaczył burmistrz Sianowa.

Samorządowiec odniósł się również do problemu składowiska odpadów. Więcej na ten temat w audycji.

red./rż

Posłuchaj

rozmowa z Maciejem Berlickim, burmistrzem Sianowa