Klub „Tygodnika Powszechnego” w Słupsku przy udziale Instytutu Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku organizują konferencję interdyscyplinarną zatytułowaną „Jak powstał świat? Wielki wybuch czy stworzenie?” z udziałem prof. dra hab. Wiesława Macka, fizyka i kosmologa z Centrum Badań Kosmicznych PAN.

W programie:
prof. dr hab. Wiesław Macek, astrofizyk - Jak powstał świat? - dyskusja;
ks. dr Marek Żejmo, filozof - Narracje o powstaniu świata;
dr Michał Rychert, teolog – Znaczenie prawdy o stworzeniu – dyskusja.

Konferencja odbędzie się 1 czerwca w godz. 9.30-13.30
Aula Akademii Pomorskiej w Słupsku

Słupsk ul. Westerplatte 64, Aula 414 p 4.

Patronem medialnym wydarzenia jest Polskie Radio Koszalin.

aj