fot. Radosław Żmudziński
Z dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie rozmawiała Anna Popławska.

- Nie było takiej sytuacji, by dziecko z powodu biedy zostało umieszczone w pieczy zastępczej. Otrzymywane co miesiąc pięćset złotych pozwala na godne życie, ale pod warunkiem, że te pieniądze są inwestowane w dziecko - podkreśliła Mirosława Zielony. - Dwa lata temu było jeszcze „tsunami umieszczeń” w pieczy zastępczej. W zeszłym roku czterdzieścioro dzieci wróciło do swoich rodziców. To jest armia, to są prawie dwie klasy szkolne - dodała.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.

red./rż

Posłuchaj

rozmowa z Mirosławą Zielony