fot. archiwum prk24
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie organizuje 24 maja 2019 roku Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Festiwal Umiejętności. Obchody rozpoczną się o godz. 11.00 na Rynku Staromiejskim w Koszalinie, planowane zakończenie o godz. 16.00.

Ideą obchodów Dnia Godności jest propagowanie postaw zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałanie dyskryminacji z ukierunkowaniem uwagi społeczeństwa na jeden z istotniejszych, współczesnych problemów - Godność osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Ważne jest uświadomienie osobom pełnosprawnym, że osoby z dysfunkcjami są pełnoprawnymi uczestnikami życia społecznego i kulturalnego.

Organizatorzy zaplanowali dla wszystkich uczestników kolorowy przemarsz ulicami Koszalina, kiermasze wyrobów osób niepełnosprawnych, strefę malucha, integracyjne warsztaty artystyczno-twórcze, kiermasze gastronomiczne, loterię fantową, panel edukacyjny dla uczniów koszalińskich szkół dotyczący zagadnień zespołu Downa.

By stworzyć płaszczyznę do spotkania w tym roku po raz pierwszy zostanie zorganizowany Stół Wielkiej Integracji. Jest to przestrzeń publiczna, która służyć będzie interakcjom społecznym. Magia wielkiego stołu integracji to idea łączenia wszystkich ludzi i budowania pozytywnej atmosfery przepełnionej zrozumieniem, akceptacją, radością, uprzejmością i dzieleniem się dobrem. Zajęcie miejsca przy stole to swoista deklaracja otwartości i szacunku dla odmienności.

Patronat medialny nad imprezą objęło Polskie Radio Koszalin.

aj