Posłuchaj

Gość Studia Bałtyk: Marek Lewandowski, rzecznik Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”