fot. facebook.com/Badamy Reklamy
27 maja 2019 roku w budynku Politechniki Koszalińskiej przy ul. Kwiatkowskiego 6E w Koszalinie odbędzie się konferencja naukowa „Obszary reklamy. Edycja II. Piękno w reklamie”. Jej organizatorami są Studenckie Koło Naukowe „Badamy Reklamy” oraz Katedra Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej.

Celem spotkania będzie naukowa refleksja nad znaczeniem fenomenu piękna w kontekście działań reklamowych. Ze względu na pojemność znaczeniową samego pojęcia piękna oraz stosowania go do opisu różnych aspektów rzeczywistości, tak kulturowej, jak i biologicznej, do udziału w konferencji zaproszono przedstawicieli różnych dziedzin naukowych, m.in. antropologów, kulturoznawców, językoznawców, etnologów, medioznawców, socjologów, pedagogów, biologów, a także praktyków komunikacji reklamowej.

Szerokie, interdyscyplinarne spojrzenie na zagadnienie ma pozwolić na lepsze zrozumienie powodów i zasadności wykorzystywania pięknych wizerunków w tekstach reklamowych. Umożliwi także namysł nad realną lub tylko potencjalną szkodliwością stosowania tego typu rozwiązań przez nadawców komunikatów promocyjnych. Zwłaszcza w kontekście licznych manipulacji w tym zakresie, które wielokrotnie doprowadzały do zakazu emitowania konkretnych reklam.

Ze względu na widoczne w ostatnich latach przemiany w stosowanych w reklamie rozwiązaniach, interesującymi dla organizatorów zagadnieniami będą te związane z naruszaniem lub zanegowaniem obowiązujących do niedawna w świecie reklamy wzorców piękna.

Polskie Radio Koszalin sprawuje patronat medialny nad konferencją.

aj