Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej wraz z 12. Dywizją Zmechanizowaną w Szczecinie, Inspektoratem Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy, 8. Batalionem Remontowym w Kołobrzegu oraz Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu zapraszają na 21. Festiwal Twórczości Dziecięcej Wojska Polskiego „Dzieci dla pokoju", który odbędzie się w dniach 13-16 czerwca 2019 roku w Kołobrzegu.

Tegoroczny Festiwal poświęcony będzie tematyce związanej z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej, 75. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, 20. rocznicą przystąpienia Polski do NATO oraz 100-leciem powołania pierwszego Domu Żołnierza.

Zamierzeniem Festiwalu jest kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich dzieci i młodzieży, oddziaływanie na środowisko cywilne przez działania artystyczne oraz popularyzacja utworów literackich, muzycznych i scenicznych o tematyce niepodległościowej i rocznicowej.

Festiwal przeznaczony jest dla dzieci i młodzież w wieku 7-16 lat - członkowie kół, sekcji i klubów zainteresowań oraz amatorskich zespołów artystycznych, działających w klubach wojskowych. Podczas festiwalu zaplanowano piknik wojskowy oraz koncerty i konkursy. Wstęp na wszystkie części wydarzenia będzie bezpłatny.

Polskie Radio Koszalin sprawuje patronat medialny nad wydarzeniem.

aj