Litewski nazistowski policjant w Wilnie w 1941 roku (fot. Wikimedia)

Stosunek Litwinów do Polaków w czasie II wojny światowej budzi szczególnie dużo emocji i kontrowersji, ponieważ wielu Litwinów współpracowało przeciwko Polakom i z Sowietami, i z Niemcami.

Kiedy Sowieci po zajęciu Wilna 19 września 1939 splądrowali miasto, a później władzę oddali Litwinom - wileńskich Polaków uznano za cudzoziemców, nakładając na nich obowiązek rejestracji i wyrobienia nowych dokumentów tożsamości. Litewskie władze wydały zakaz zatrudniania Polaków w instytucjach państwowych. Policja i bojówki litewskie atakowały Polaków.

Kiedy w czerwcu 1941 roku do Wilna wkroczyli Niemcy, Litwini witali ich z kwiatami. Nawet litewscy kapłani zaczęli nawoływać swoich rodaków, aby zgłaszali się do pomocy Niemcom.

Posłuchaj

„Polsko-litewska historia” - Jolanta Rudnik