fot. Mateusz Sienkiewicz
Okolicznościowy happening zorganizowany został przez szczecinecki Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy.

Celem imprezy było zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zespołu Downa, propagowanie praw ludzi z tą wadą genetyczną i integracja z nimi.

Na całym świecie odbywają się dziś imprezy, wykłady i spotkania, których celem jest zwiększanie świadomości o tej wadzie genetycznej i integracja z osobami, u których wystąpiła trisomia 21 chromosomu.

Osoby z zespołem Downa mają mniejsze zdolności poznawcze niż średnia w populacji zdrowej. Wahają się one od lekkiej do umiarkowanej niepełnosprawności intelektualnej. Zaburzenia rozwojowe manifestują się głównie jako skłonność do zawężonego myślenia lub naiwność. Niewiele osób wykazuje niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim. Częstość występowania zespołu Downa szacuje się na 1 przypadek na 800–1000 urodzeń.

ms/IAR/wikipedia/ar

fot. Mateusz Sienkiewicz
fot. Mateusz Sienkiewicz
fot. Mateusz Sienkiewicz
fot. Mateusz Sienkiewicz
fot. Mateusz Sienkiewicz
fot. Mateusz Sienkiewicz