fot. episkopat.pl
KEP poinformowała, że od 1 stycznia 1990 roku do 30 czerwca 2018 roku zgłoszono 382 przypadki duchownych sprawców wykorzystywania seksualnego nieletnich. Z raportu przygotowanego przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego wynika, że łączna liczba ofiar wykorzystania seksualnego we wszystkich (także niepotwierdzonych) przypadkach wyniosła 625.

Zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Marek Jędraszewski, cytując słowa papieża Franciszka, podkreślił, że problem wykorzystywania nieletnich jest ogólnoświatowy, dotyczy wielu grup społecznych i jest zjawiskiem rozpowszechnionym historycznie we wszystkich kulturach i religiach. Arcybiskup Marek Jędraszewski, powołując się na słowa papieża, podkreślił, że problem wykorzystywania nieletnich niestety dotyczy także Kościoła.


Arcybiskup Marek Jędraszewski powiedział, że w walce z nadużyciami wobec nieletnich w Kościele nie można bronić instytucji, zapominając o ofiarach. Metropolita krakowski powiedział, że Kościół chce reagować na takie przypadki z nieskazitelną stanowczością. Arcybiskup dodał, że Kościół musi walczyć ze złem, ale też wzywać do nawrócenia i okazywać miłosierdzie sprawcom, jeśli żałują za swe czyny i dążą do nawrócenia.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki zwracał uwagę na to, że Kościół powinien zachęcać poszkodowanych do zgłaszania przypadków nadużyć seksualnych. Arcybiskup Stanisław Gądecki podkreślił, że ważne jest, aby Kościół potrafił, zgodnie z zaleceniami papieża Franciszka, rozmawiać z poszkodowanymi i ich wysłuchiwać.

Prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak podkreślił, że jasne procedury postępowania wobec przestępstw wykorzystania seksualnego małoletnich służą oczyszczeniu. Zwrócił uwagę, że obowiązek zgłaszania do prokuratury przestępstw, także na tle seksualnym, służy prawdzie. Przypomniał, że każdy biskup pod rygorem prawa jest zobowiązany zgłosić do prokuratury podejrzenie przestępstwa i taki obowiązek ma każdy obywatel. Arcybiskup Polak zwrócił uwagę, że ustanowiony przez Konferencję Episkopatu Dzień modlitwy za ofiary wykorzystania seksualnego, który przypada w pierwszy piątek Wielkiego Postu, pomaga zmierzyć się z tym problemem, a ofiary objąć modlitwą.

Wśród ofiar, we wszystkich zgłoszonych przypadkach łącznie małoletni płci męskiej stanowili 58,4 procent. Spośród wszystkich przypadków, względem których udało się ustalić stan procesu kanonicznego (94,8 procent wszystkich zgłoszonych przypadków), 74,6 procent było już zakończonych, zaś 25,4 procent było jeszcze w toku. Spośród zakończonych spraw wydaleniem ze stanu duchownego skutkowało 25,2 procent postępowań. Inne kary (suspensa, upomnienie kanoniczne, zakaz pracy z małoletnimi, pozbawienie urzędu, ograniczenie posługi albo zakaz wystąpień publicznych) stanowiły 40,3 procent. Sprawy zakończone innymi skutkami (nałożenie pokuty, przeniesienie na inną parafię, przeniesienie poza duszpasterstwo parafialne, do domu emeryta albo domu chorych księży, terapia, samowolne opuszczenie diecezji) stanowiły 11,5 procent, zaś zakończone umorzeniem postępowania (ze względu na śmierć osoby oskarżanej, samobójstwo lub brak wystarczających dowodów, zły stan zdrowia) stanowiły 12,6 procent. W 10,4 procent przypadków postępowanie zakończyło się uniewinnieniem oskarżonego.

Przypadki zgłaszane były najczęściej przez osoby poszkodowane (41,6 procent) lub ich bliskich (20,9 procent). W 5,8 procent wiedza pochodziła od organów państwa, a w 5,2 procent przypadków z mediów. Osoby z parafii, czyli zarówno duchowni, jak i świeccy zgłosili 5,2 procent przypadków. Wiedza o 14,9 procent przypadków pochodziła z innego źródła, takiego jak: dyrektor szkoły, pedagog, wychowawcy, opiekunowie dzieci oraz znajomi poszkodowanych, współbracia (w zakonach), klerycy, inni kapłani.

W Polsce w każdej diecezji wyznaczeni są delegaci do spraw ochrony dzieci i młodzieży. Wszystkie przypadki wykorzystywania seksualnego małoletnich, o których powiadamiane są diecezje, od 2001 r. zgłaszane są do Watykanu, zgodnie z wytycznymi dokumentu Jana Pawła II „Sacramentorum sanctitatis tutela” . Informacje o nadużyciach, które docierają do diecezji, kierowane są do watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary.

Koordynator KEP do spraw ochrony dzieci i młodzieży kieruje Centrum Ochrony Dziecka. Przeszkolono w nim dotychczas ponad 3000 duchownych w kwestii zapobiegania przestępstwom wykorzystywania małoletnich. Ofiary przestępstw seksualnych mogą otrzymać pomoc psychologiczną, prawną oraz duchową.

IAR/ar

Czytaj więcej