fot. wikimedia

Więzienie na Łukiszkach w Wilnie to jedno z najbardziej okrutnych miejsc więzienia i torturowania Polaków zarówno w rosyjskim, jak i radzieckim systemie represji. To jedno z największych miejsc kaźni na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej w okresie II wojny światowej – tak było za okupacji sowieckiej, litewskiej i niemieckiej. Wilno przechodziło w tym czasie z rąk do rąk, a na Łukiszki trafiali przede wszystkim Żydzi i Polacy. Oprawcami byli Litwini, Niemcy i Sowieci.

Audycja z udziałem dr Moniki Tomkiewicz – historyka z gdańskiego oddziału IPN, autorki książki „Więzienie na Łukiszkach w Wilnie 1939-1953”.

Posłuchaj

„Łukiszki” - Jolanta Rudnik