Pani Felicja Wanke-Lutobarska przed bramą KL Auschwitz w 70. rocznicę wyzwolenia obozu (zdjęcie z archiwum prywatnego)

Pani Felicja Wanke-Lutobarska była więźniarką KL Auschwitz-Birkeneu. Po wojnie mieszkała w Koszalinie. Zmarła w 2015 roku. Pod koniec życia spisała swoje wojenne przeżycia i próby poradzenia sobie z obozową traumą. Opowiedziała też swoją historię Jarosławowi Jurkiewiczowi - dziennikarzowi, który stał się szczególnym powiernikiem jej wspomnień i przemyśleń.

W audycji wykorzystano fragmenty wspomnień p. Felicji Wanke-Lutobarskiej.

Posłuchaj

„Portret z Auschwitz” - Jolanta Rudnik