KMP w Słupsku
Roczna odprawa służbowa poświęcona wynikom pracy słupskich policjantów odbyła się w Komendzie Miejskiej Policji w Słupsku. W spotkaniu uczestniczyli również inspektor Krzysztof Kozelan, zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Gdańsku oraz komendanci słupskich komisariatów.

Analizując pion służby kryminalnej, inspektor Leszek Gurski, komendant policji miejskiej w Słupsku przedstawił wskaźnik wykrywalności przestępstw kryminalnych w stosunku do ubiegłego roku. Wzrósł on o prawie dwa procent. Największą wykrywalność przestępstw policjanci odnotowali, pracując przy sprawach związanych z rozbojami, uszczerbkami na zdrowiu oraz uszkodzeniami mienia.

Niestety są również parametry, które - pomimo wysokiej wykrywalności i skuteczności pracy policjantów - uległy zmniejszeniu: kradzież, bójka i pobicie czy kradzież z włamaniem. Na pewno na uwagę zasługuje praca funkcjonariuszy zajmujących się zwalczaniem przestępczości narkotykowej. W 2018 roku policjanci zwiększyli swoją skuteczność w ściganiu sprawców przestępstw narkotykowych. Ich zdecydowane działania doprowadziły do zabezpieczenia prawie 30 kilogramów narkotyków, co daje znaczny wzrost w stosunku do 2017 roku, gdzie było ich zaledwie trzynaście.

Kolejną omawianą kategorią było bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Działania słupskiej drogówki doprowadziły do zatrzymania dwustu nietrzeźwych kierowców. Cały czas na wysokim poziomie utrzymuje się duża liczba kolizji drogowych, których w minionym roku było niemal trzy tysiące. W 165 wypadkach drogowych śmierć poniosło aż siedemnaście osób.

Zagadnienie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego jest jednym z priorytetów słupskich policjantów na 2019 rok.

jż/rż