fot. organizator
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zaprasza 21 lutego o godzinie 09.00 do Ośrodka Edukacji Ekologicznej Polskiego Związku Łowieckiego w Manowie na „Konferencję regionalną dla Beneficjentów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w zakresie możliwości dofinansowania zadań i doradztwa energetycznego”.

Podczas niej zostaną zaprezentowane możliwości finansowania inwestycji proekologicznych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, w tym między innymi Program Czyste Powietrze, a także oferta Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uczestnicy wezmą także udział w praktycznych warsztatach dotyczących wypełniania wniosku o wsparcie finansowe. Co roku po spotkaniach do WFOŚiGW w Szczecinie wpływa wiele ciekawych i dobrych merytorycznie wniosków, dzięki którym są realizowane projekty przyczyniające się do poprawy jakości otaczającego nas środowiska.

W programie między innymi:
  • „Możliwości realizacji inwestycji przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Szczecinie”;
  • „Oferta dofinansowania przedsięwzięć w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony przyrody ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”;
  • „Prezentacja zakresu i efektów realizacji programu Doradztwa energetycznego w Województwie Zachodniopomorskim”;
  • „Program Czyste Powietrze – prezentacja oferty dla osób fizycznych”;
  • „Dzika Zagroda – prezentacja projektu oraz efekty odbudowy populacji żubra i rysia w województwie zachodniopomorskim”;
  • Warsztaty „Zasady wypełniania wniosków i realizacja umów na dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody - możliwości wsparcia, zasady wypełnienia wniosków, kryteria oceny, prowadzenie i rozliczanie umów”.
Patronem medialnym konferencji jest Polskie Radio Koszalin.

aj