fot. mz.gov.pl

Posłuchaj

Janusz Cieszyński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia