W ramach swojego cyklu felietonów pt. „Pole minowe”, publicysta komentuje wyniki wyborów samorządowych.

Piotr Cywiński to publicysta, komentator, felietonista, pisarz - wieloletni korespondent polskich mediów w Bonn i Brukseli oraz publicysta tygodnika „Wprost”. Publikował też m.in. w „Nowym Dzienniku”, „Przekroju”, „Tygodniku Solidarność”, „Rzeczpospolitej” i Uważam Rze”, obecnie publikuje m.in. w tygodniku „Sieci”. Opublikował dwie książki: "Sezon na Europę" (z Rogerem Boyesem) oraz "Koniec Europy", zbiory reportaży z Polski, Niemiec, Czech, Słowacji, Austrii, Słowenii i Włoch, oraz ze wschodniego pogranicza UE (z Rosji, Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi, Ukrainy, Rumunii, Mołdawii, Bułgarii i Turcji). Był korespondentem wojennym m.in. z Bałkanów i Ruandy.

Posłuchaj

„Loża Oszczerców”: Piotr Cywiński (felieton 23.10.)