fot. pixabay.com
Możliwość zastosowania nakładki brajlowskiej, głosowanie przez pełnomocnika czy ułatwienia w dostępie do lokali wyborczych. To ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami, które będą chciały oddać głos w dzisiejszych wyborach samorządowych.

Jak powiedział Krzysztof Lorentz z Krajowego Biura Wyborczego, znaczna część lokali wyborczych jest przystosowana do potrzeb niepełnosprawnych: - Są to udogodnienia, które dotyczą nie tylko osób niekwiczących, ale poruszających się na wózkach czy mających inne niepełnosprawności. Spotkamy też na kartach specjalne oznaczenia dla osób niewidzących i niedowidzących, pomagające im użyć brajlowskiej nakładki na kartę do głosowania.

Każdy niepełnosprawny może korzystać w lokalu wyborczym z pomocy innej osoby, w tym niepełnoletniej. Pomocnik niepełnosprawnego nie może sugerować sposobu głosowania ani głosować w zastępstwie wyborcy. Pomoc może mieć tylko charakter techniczny.

Informację o lokalach wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej danej gminy lub w obwieszczeniach wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Do 8 października osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogły zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego.

Natomiast do 12 października można było zgłosić wolę głosowania przez pełnomocnika. Taka możliwość przysługiwała wyborcom którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 75 lat, a także wyborcom z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

IAR/rż

Posłuchaj

Krzysztof Lorentz, Krajowe Biuro Wyborcze