fot. pixabay.com
Dziś jest ostatni dzień na dopisanie się do spisu wyborców. Dotyczy to osób chcących głosować 21 października, które są zameldowane na pobyt stały w innym miejscu niż faktycznie stale zamieszkują lub nie mają nigdzie stałego meldunku.

Krzysztof Lorentz, dyrektor w Krajowym Biurze Wyborczym powiedział, iż dla takich osób przewidziana jest możliwość złożenia wniosku o wpisanie do rejestru wyborców w miejscu faktycznego zamieszkania. Dodał, że taki wniosek składa się w urzędzie gminy, na terenie której wyborca mieszka: - Trzeba złożyć oświadczenie oraz dołączyć dokumenty potwierdzające: długoterminowe wynajęcie mieszkania, podjęcie pracy w miejscu zamieszkania. Urząd może zażądać dokumentów albo sprawdzić, czy dana osoba rzeczywiście zamieszkuje pod wskazanym adresem.

Krzysztof Lorentz dodał, że wpisy do stałego rejestru wyborców nie są związane z konkretnymi wyborami. Wyborca, chcący uczestniczyć w najbliższych wyborach samorządowych, nie powinien zwlekać z załatwieniem formalności: - Urząd ma trzy dni na wydanie decyzji. Gdyby okazało się, iż nie przekonaliśmy o stałym miejscu zamieszkania, to powinniśmy sobie zostawić czas na zaskarżenie negatywnej decyzji urzędu.

Wybory samorządowe odbędą się 21 października. Druga tura wyborów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 4 listopada. W piątek 19 października o północy rozpocznie się cisza wyborcza, która potrwa do niedzieli do 21.00, kiedy zostaną zamknięte lokale wyborcze.

IAR/rż

Posłuchaj

Krzysztof Lorentz o tym, że wpisy do stałego rejestru wyborców nie są związane z konkretnymi wyborami
Krzysztof Lorentz: przewidziana jest możliwość złożenia wniosku o wpisanie do rejestru wyborców