Kandydaci do różnych szczebli samorządu z regionu podpisali wspólne porozumienie o współpracy. Porozumienie dotyczy m.in walki z wykluczeniem komunikacyjnym w regionie.

Wspólnie da się więcej osiągnąć powiedział kandydat do sejmiku województwa Artur Wezgraj:

- Jeśli połączymy siły to jesteśmy w stanie osiągnąć bardzo dużo na rzecz mieszkańców regionu - wtedy kiedy połączymy działania samorządów: wojewódzkiego, powiatowego i gminnego. Zidentyfikowaliśmy bardzo dużo spraw wspólnych, których żaden z tych samorządów sam nie załatwi natomiast wspólnie jest to możliwe - dodał Artur Wezgraj

Samorządy mają współpracować m.in w tworzeniu większej ilości połączeń autobusowych i kolejowych między miejscowościami w regionie.

W tym ma pomóc szybka kolej regionalna podkreśla kandydat na burmistrza Białogardu Krzysztof Bagiński:

- Chodzi o połączenia regionalne (o czym decyduje województwo) i oddelegowanie do obsługi tych połączeń kilku składów, które by w sposób optymalny skomunikowały nasze miasta - dodał Krzysztof Bagiński.

Taka współpraca umożliwi rozwój całego regionu powiedział Polskiemu Radiu Koszalin kandydat do Rady Powiatu Szczecineckiego Krzysztof Lis:

- Widzę ogromną szansę dla działania w naszym regionie. Szczególnie jeśli chodzi o województwo zachodniopomorskie. I wsparcie samorządów lokalnych, stowarzyszeń niepolitycznych w gminach i naszych powiatach - może to spowodować, że będziemy mówić o zrównoważonym rozwoju w oparciu o potrzeby i cele, które dotyczą naszego województwa, powiatów czy naszych gmin.

Porozumienie podpisali również Mariusz Krajczyński kandydat na prezydenta Koszalina, Dariusz Skiba oraz Krzysztof Sławiński kandydaci do sejmiku województwa. Dołączyć ma również Jacek Woźniak kandydat na prezydenta Kołobrzegu.

mm/jr