fot. Krzyszot Sitkowski/KPRP
Andrzej Duda powołał 27 nowych sędziów Sądu Najwyższego wyłonionych przez Krajową Radę Sądownictwa. Nowo powołani sędziowie o godzinie 11.00, podczas zamkniętej dla mediów uroczystości, złożyli wobec prezydenta ślubowanie.

O szczegółach poinformował podczas briefingu zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha, który wyjaśnił, że siedmiu sędziów zasiądzie w Izbie Cywilnej a jeden w Izbie Karnej. Minister zwrócił szczególną uwagę na Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, do której powołano dzisiaj dziewiętnastu z dwudziestu rekomendowanych przez KRS sędziów. - To jest przywracanie fundamentów zaufania do wymiaru sprawiedliwości, to jest przywracanie tych funkcji, które Sąd Najwyższy powinien sprawować i to jest narzędzie, które ma zapewnić kontrolę prawomocnych orzeczeń sądowych - mówił zastępca szefa Kancelarii Prezydenta.

Paweł Mucha nie zgodził się z zarzutami, że prezydent przyjmując dzisiaj ślubowanie od nowych sędziów Sądu Najwyższego złamał zabezpieczenia nałożone przez Naczelny Sąd Administracyjny i Sąd Najwyższy na ustawę o SN. - Prezydent RP nie jest stroną w żadnym zakresie postępowań, które trwały przed NSA - wyjaśnił minister.

Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa dotyczące naboru do Izb: Cywilnej, Karnej i Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego zostały przesłane do prezydenta w poniedziałek. Ślubowanie złożyło 27 z 28 osób rekomendowanych przez KRS.

IAR/ar