fot. wikipedia.org

„Kiedy w 1919 roku w sąsiedniej Wielkopolsce rozbrzmiewały powstańcze strzały, Polacy tu na ziemi złotowskiej po 130 latach niewoli odbierali władzę Niemcom i słali do rządu polskiego delegatów z żądaniem włączenia ziemi złotowskiej do Polski”.

O determinacji Złotowian w walce o polskość, ich patriotyzmie i ofiarności posłuchamy w reportażu Ireny Kwaśniewskiej. W prezentowanym nagraniu o swoich doświadczeniach i przeżyciach opowiadają uczestnicy spotkania byłych Nauczycieli Szkół Polskich i Działaczy Oświatowych Związku Polaków w Niemczech na Ziemi Złotowskiej, które odbyło się w 1966 r.

Czytaj więcej

Posłuchaj

„Zwyczajni starsi panowie” - fragment reportażu Ireny Kwaśniewskiej z 1966 r.