Mieszkańcy Słupska twierdzą, że zostaną naruszone ich dobra osobiste i uczucia religijne. Chcą sądowego wstrzymania wystawienia spektaklu "Klątwa".

Do Sądu Okręgowego w Słupsku wpłynęły dwa wnioski podpisane przez dwie odrębne osoby. Chodzi o zablokowanie wystawienia kontrowersyjnego spektaklu na deskach Nowego Teatru. Autorzy dokumentów, które wpłynęły do sądu twierdzą, że może dojść do obrazy uczuć.

Wpłynęły dwa wnioski od dwóch osób fizycznych o zabezpieczenie przyszłych roszczeń poprzez wstrzymanie spektaklu, który ma odbyć się 23 września, oraz o wycofanie wszystkich materiałów informacyjnych. W pismach wskazano, że w przyszłości wnioskodawcy mają zamiar wnieść powództwo o ochronie dóbr osobistych, dotyczy to głównie obrazu uczuć religijnych
- powiedział Andrzej Michałowicz, prezes Sądu Okręgowego w Słupsku.

Decyzję w sprawie wystawiania spektaklu "Klątwa" Sąd Okręgowy w Słupsku podejmie na niejawnym posiedzeniu jeszcze w tym tygodniu. Zgodnie z programem Festiwalu Teatralne "Strefa Wolności" spektakl „Klątwa” zostanie wystawiony na deskach Nowego Teatru w Słupsku pod koniec września.

red. ms/rż

Posłuchaj

Andrzej Michałowicz, prezes Sądu Okręgowego w Słupsku o wpłyniętych wnioskach