fot. Jarosław Rochowicz
Pracownicy Zarządu Dróg odsłonili dziś tabliczki z napisem „Rondo Marii Pileckiej”. Nie było oficjalnego otwarcia ronda. Takowe jest jednak planowane.

Maria Pilecka po wojnie zamieszkała w Koszalinie. Była nauczycielką i bibliotekarką, propagowała czytelnictwo. Jest pochowana na koszalińskim cmentarzu. Decyzję o nadaniu rondu imienia Marii Pileckiej radni podjęli w kwietniu. Z taką propozycją wcześniej wyszli działacze partii Razem i wniosek w tej sprawie złożyli do prezydenta miasta.

Witold Pilecki był bohaterem wojny polsko-bolszewickiej i uczestnikiem wojny obronnej w 1939 roku. W czasie okupacji niemieckiej współtworzył konspiracyjne struktury Tajnej Armii Polskiej. W 1940 roku dobrowolnie trafił do niemieckiego obozu Auschwitz, gdzie organizował ruch oporu, pomoc dla więźniów. Po ucieczce z obozu śmierci w kwietniu 1943 roku napisał raporty o zbrodniach w hitlerowskim obozie. Witold Pilecki walczył też w Powstaniu Warszawskim. Po II wojnie światowej wrócił do Polski, by działać w podziemiu niepodległościowym. Zatrzymany przez komunistów, został skazany na karę śmierci w pokazowym procesie politycznym. Został skazany na śmierć podczas pokazowego procesu. Wyrok wykonano 25 maja 1948 roku.

Szczątki Witolda Pileckiego do dziś nie zostały odnalezione. Rotmistrz został zrehabilitowany w 1990 roku i pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Orderem Orła Białego. W 2013 roku został awansowany do stopnia pułkownika.

ak/ar

fot. Jarosław Rochowicz