fot. Marcin Prusak
Uczelnia otrzymała dziś uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

Decyzję w tej sprawie wręczył dziś władzom słupskiej uczelni Piotr Müller, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

- Cieszę się, że kierunki techniczne oraz te łączące potencjał nauk społecznych i technicznych powstają na Akademii Pomorskiej. Słupska uczelnia bowiem od wielu lat buduje ofertę, która jest dużo szersza od tej pierwotnej, związanej z kształceniem nauczycieli. To dobrze, bo to kierunki, które są ważne z punktu widzenia zainteresowania zarówno studentów, jak i całego regionu - powiedział Piotr Müller.

Nowy kierunek studiów ma być lekarstwem na małe nabory i przyciągnąć większą liczbę studentów.

- Ukończenie inżynierii cyberprzestrzeni ma zapewnić absolwentom pracę. Dlatego programy kształcenia zostały opracowane wspólnie z przedsiębiorcami - podkreślił profesor Zbigniew Osadowski, rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Nabór na studia na nowym kierunku inżynieria cyberprzestrzeni w Akademii Pomorskiej w Słupsku już się rozpoczął. Pierwsi studenci mają zacząć zajęcia w październiku.

mp/ar

fot. Marcin Prusak

Posłuchaj

Piotr Müller, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
profesor Zbigniew Osadowski, rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku