Celem konkursu jest promowanie Pomorza jako regionu oferującego miejsca pracy w konkretnych przedsiębiorstwach, gwarantującym pracownikom sukces zawodowy i rozwój kariery. Organizatorem wydarzenia jest Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie.

Pomorski rynek pracy ostatnich latach silnie ewoluował, na co wpływ miały lokalne inwestycje zagraniczne, ujemna demografia, a także odpływ specjalistów za granicę i do innych ośrodków miejskich. W regionie zaczęło brakować nie tylko specjalistów i rzemieślników, ale również pracowników biurowych, produkcyjnych i fizycznych. W rezultacie, zarządzanie zasobami ludzkimi, a zwłaszcza rekrutacja, utrzymanie i rozwój kadr, stały się głównymi bolączkami pracodawców, którzy coraz mocniej konkurują ze sobą walcząc o wartościowych pracowników. Szukając rozwiązania dla tych problemów Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie wraz z partnerami podjęła działania zaradcze w 2017 roku w formie organizowanego po raz pierwszy plebiscytu na Pracodawcę Roku.

Tytuł „Pracodawcy Roku” jest gwarancją rzetelności przedsiębiorstwa dla szukających stałego zatrudnienia na godnych warunkach, podnosi rangę przedsiębiorstwa na rynku pracy i jest magnesem silnie przyciągającym najlepsze kadry.

Udziału w Konkursie
Termin składania zgłoszeń upływa  15 września 2018 roku.

Gala
Ukoronowaniem plebiscytu będzie Gala Konkursu Pracodawca Roku podczas której nastąpi wręczenie statuetek „Pracodawca Roku Pomorza 2018” najlepszym pracodawcom w regionie.

Patronem medialnym wydarzenia jest Polskie Radio Koszalin.