Posłuchaj

Z senatorem rozmawia Aleksandra Kupczyk