Jak co roku Ostrowiec zaprasza na prezentacje zespołów ludowych i kapel.

Folkowe Śpiewania w Ostrowcu im. Jana Świderskiego organizowane jest przez gminę Malechowo cyklicznie.tegoroczna impreza odbędzie się 16 czerwca od godz. 11:00 na boisku wiejskim w Ostrowcu.

Wydarzenie to ze względu na kultywowanie ludowych tradycji śpiewaczych krzewienie kultury muzycznej, jest doskonałą formą integracji mieszkańców nie tylko gminy Malechowo, ale także regionu słupskiego i koszalińskiego oraz promocji wartości kulturowych.

Patronem medialnym imprezy jest Polskie Radio Koszalin.