fot. Renata Pacholczyk
Rektorzy z 80 uczelni przez dwa dni będą dyskutować m.in. o zaproponowanej przez Jarosława Gowina tzn. Konstytucji dla Nauki.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich to ciało doradcze Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jej przewodniczący - profesor Jan Szmidt z Politechniki Warszawskiej podkreśla, że w nowej ustawie wprawdzie nie uwzględniono wszystkich sugestii rektorów, ale i tak zbliża ona polskie uczelnie do tych europejskich: - Rozwiązaniem europejskim jest np. rada uczelni - ciało zapewniające powiązanie uczelni z potrzebami społeczno-ekonomicznymi regionu, ale też całego kraju. Będzie to skutkować podniesieniem jakości kształcenia i poziomu wymiany międzynarodowej. Wszystkie zaproponowane zmiany sprowadzają się do tego, by w zakresie kompetencji i autonomii poziom polskich uczelni odpowiadał poziomowi uczelni zagranicznych.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich wpisuje się w obchody 50-lecia działalności Politechniki Koszalińskiej.

- Przyszłość uczelni zależy między innymi od ostatecznego kształtu ustawy o szkolnictwie wyższym. Będziemy się zastanawiać jak dostosować naszą uczelnię do nowej ustawy - powiedział rektor uczelni profesor Tadeusz Bohdal.

A w ramach obchodów 50-lecia Politechniki Koszalińskiej jeszcze dziś w Filharmonii Koszalińskiej odbędą się uroczystości jubileuszowe. Pracownikom uczelni zostaną wręczone m.in. odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta RP oraz Medale Komisji Edukacji Narodowej. Wręczane będą również Medale Politechniki Koszalińskiej.

Jutro rektorzy obradować będą w Darłowie. Udział w spotkaniu zapowiedział wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Muller.

rp/ar

Posłuchaj

profesor Jan Szmidt z Politechniki Warszawskiej
profesor Tadeusz Bohdal, rektor Politechniki Koszalińskiej