fot. archwium/Maciej Biedrzycki/KPRP
Pierwsza zakłada zmianę ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, druga dotyczy zmian w ratownictwie medycznym.

Zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych to realizacja działań zapisanych w programie kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem". Ustawa wprowadza m.in. usługi wspierające i rehabilitacyjne, polegające na prowadzeniu zajęć klubowych w warsztatach terapii zajęciowej. Zajęcia te stanowić będą zorganizowaną formę rehabilitacji, mającą na celu wspieranie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym, i będą przeznaczone dla osób, które były uczestnikami warsztatu i opuściły go w celu podjęcia zatrudnienia. Osoba niepełnosprawna będzie mogła kontynuować zajęcia klubowe bez względu na utratę lub zmianę zatrudnienia.

Ustawa wprowadza m.in. możliwość złożenia wniosku o wykonywanie pracy w formie telepracy lub w elastycznych formach zatrudnienia przez pracowników-rodziców oraz regulacje, zgodnie, z którymi osoby, na których utrzymaniu pozostają najbliżsi członkowie rodziny z niepełnosprawnością, będą mogli skorzystać z ulg podatkowych.

Druga z podpisanych ustaw zakłada upaństwowienie Ratownictwa Medycznego. "Celem ustawy jest dokonanie zasadniczych zmian w organizacji Państwowego Ratownictwa Medycznego, między innymi w zakresie funkcjonowania dyspozytorni medycznych, roli dyspozytora medycznego, możliwości zastosowania nowoczesnych technologii teleinformatycznych w obszarze koordynowania działań poszczególnych uczestników akcji medycznej na miejscu zdarzenia i poza nim, a także funkcjonowania Systemu wspomagania Dowodzenia PRM" - czytamy na stronie prezydenta RP.

IAR/ds