Magazyn

Nasza ziemia

Raz w miesiącu, niedziela 7.05

O audycji

Zwiększanie konkurencyjności polskiego sektora rolno-żywnościowego to jeden z podstawowych obszarów działalności KOWR. Ośrodek prowadzi działania służące poprawie i stabilizacji na rynkach rolnych, a także wspiera rolników i przedsiębiorców rolnych w rozwijaniu ich działalności.