fot. dpslubuczewo.pl
Będzie to trzecia edycja regionalnej inicjatywy artystycznej prezentującej szerokiej publiczności różne formy twórczość (śpiew, grę aktorską, dzieła poetyckie) i pasje osób niepełnosprawnych, a także promującej ich talenty i rozwijanie zdolności. Impreza odbędzie się w Muszli Koncertowej w Parku Kultury w Rowach.

Cel imprezy to budowanie pozytywnych relacji międzyludzkich i zwrócenie uwagi na najważniejsze wartości współczesnego świata, jakimi są: miłość, zrozumienie, akceptacja, integracja, aktywność m.in. poprzez sztukę.

Festiwal „Kolorowe Anioły” promuje twórczość osób niepełnosprawnych na szeroką skalę, a jego idea to otwartość, docieranie do jak największej liczby osób. Dlatego też organizowany jest w jednej z najpopularniejszych nadmorskich miejscowości, w Rowach.

III Letni Festiwal Prezentacji Scenicznych Osób Niepełnosprawnych 'Kolorowe Anioły' Rowy 2018 gra dla chorych, potrzebujących dzieci. W tym roku -  na rehabilitację ośmioletniego Szymonka.

Patronem medialnym imprezy jest Polskie Radio Koszalin.