fot.cer.slupsk.pl
Festiwal Pieśni Patriotycznych i Wojskowych jest elementem większej, dwudniowej imprezy pn. „Słupskie Kaziuki", której głównym organizatorem jest Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna w Słupsku.Odbędzie się on w "Leśnym Kocie" w Słupsku.

Festiwal ma na celu:

  •  propagowanie wspaniałej tradycji chóralnej i muzycznej narodu polskiego;
  •  popularyzację pieśni patriotycznych i wojskowych; konfrontację osiągnięć artystycznych
  •  stworzenie zespołom platformy do wymiany doświadczeń.
Impreza skierowana jest do zespołów wokalnych i chórów. Patronem medialnym jest Polskie Radio Koszalin.