fot. policja.pl
Funkcjonariusze łódzkiego Biura Spraw Wewnętrznych Policji zatrzymali sześć osób, w tym świadka koronnego Jarosława S., znanego pod pseudonimem Masa. Śledztwo dotyczy między innymi wyłudzeń kredytów i korupcji.

W sprawie zatrzymano też między innymi funkcjonariusza Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz urzędnika łódzkiej delegatury Urzędu Celno-Skarbowego. - Po południu zaplanowano przesłuchania zatrzymanych w charakterze podejrzanych, wtedy usłyszą też zarzuty - powiedział Maciej Florkiewicz, naczelnik Lubelskiego Wydziału Zamiejscowy Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.

Zarzuty dotyczą popełnienia szeregu oszustw dokonanych na terenie województw: mazowieckiego i łódzkiego. Chodzi między innymi o wyłudzenia kredytów i pożyczek na łączną kwotę ponad 668 tys. zł w ośmiu bankach. Według śledczych zatrzymani mieli też wręczać i przyjmować łapówki. Zarzuty nie mają związku z przestępstwami, w sprawie których Jarosław S. otrzymał status świadka koronnego.

Śledztwo wszczął w 2015 roku Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie prowadził od września 2015 roku. To wielowątkowe postępowanie dotyczące szeregu czynów zabronionych, w tym wymuszeń rozbójniczych i oszustw popełnianych na terenie całego kraju przez osoby biorące udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Pod koniec 2017 roku z postępowania wyłączone zostały materiały dotyczące oszustw dokonanych przez ustalonych sprawców, wręczenia i przyjmowania korzyści majątkowych przez funkcjonariuszy publicznych oraz składania fałszywych zeznań.

IAR/ar