fot.facebook.com/CzerwonaMilaKoszalin
W Zakładzie Karnym w Koszalinie od czterech lat działa Klub Honorowych Dawców Krwi „Czerwona Mila”, w którym obecnie zrzeszonych jest 31 osób. Do tej pory Klub zorganizował 20 akcji oddawania krwi, zachęcając do tego przedstawicieli innych służb mundurowych, wspólnie oddali już ponad 400 litrów tego drogocennego płynu.

Każdego dnia w Polsce potrzebna jest krew na którą zapotrzebowanie wzrasta zwłaszcza latem z powodu większej liczby wypadków komunikacyjnych. Dlatego w akcje oddawania krwi włączają się służby mundurowe a wśród nich Służba Więzienna.

Cel akcji - zapewnienie dostępności krwi dla szpitali w regionie koszalińskim w wakacje oraz propagowanie idei honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców regionu.

"Mundurowy dar serca 2018" rozpocznie się w czerwcu i potrwa miesiąc.

Patronat nad wydarzaniem objęło Polskie Radio Koszalin.