W programie Równe Szanse 60+ opowiemy o najnowszych wynikach badań, z których wynika, że co piąta osoba po 65-tym roku życia doświadcza samotności. Emeryci potrzebują towarzystwa i kontaktu z drugim człowiekiem. Będą też porady dla opiekunów osób starszych i chorych. Zajrzymy do Białogardu, gdzie trwają wykłady w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku i do Słupska, gdzie niewidoma poetka wydała już trzeci tomik wierszy. Iwona Kilczewska zapraszam.