fot.pcprkoszalin.pl
Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Dnia Dziecka Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, będące Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej w powiecie koszalińskim, po raz dwunasty organizuje imprezę pod hasłem "Rodzinalia".

Wielka rodzinna uroczystość od pierwszej edycji odbywa się pod nazwą „Rodzinalia”. Stanowi idealną okazję do wspólnej zabawy w plenerze oraz integracji rodzin zastępczych i dzieci ze wszystkich gmin powiatu. Łączy rekreację z promocją idei rodzicielstwa zastępczego jako najlepszej formy opieki zastępczej dla dziecka. Jedenastoletnie doświadczenie organizatora tej imprezy dowodzi, że spełnia ona założone cele w postaci pozyskiwania kandydatów na rodziny zastępcze i pomocowe oraz zacieśniania znajomości pomiędzy wychowankami różnych form rodzinnej pieczy zastępczej.

Dwunaste „Rodzinalia”zaplanowane zostały w konwencji przyrodniczej i proekologicznej. Rozpoczną się w sobotę 16 czerwca 2018 r. o godz. 10.00 na na terenie sportowo - rekreacyjnym nad Radwią w Niedalinie (gmina Świeszyno).

md