Zapraszam do słuchania wszystkich zainteresowanych przyszłością naszej wsi. Będziemy mówić między innymi o biznesie na wsi, o rynkach produktów rolnych, o promocji polskiej żywności i nie zabraknie spraw związanych z dzierżawą ziemi rolnej będącej w Zasobach Własności Rolnej Skarbu Państwa.

A dziś powiemy o działalności Rady Społecznej, która ukonstytuowała się przy koszalińskim oddziale Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i o planowanych w tym miesiącu i maju przetargach na ziemię z Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa. Zajrzymy także do Białego Boru.

Posłuchaj

Pola Widzenia 22.04.2018r.