fot. iszczecinek
Tegoroczny egzamin gimnazjalny przebiegł spokojnie - tak komisja egzaminacyjna opisała trzydniowe zmagania gimnazjalistów ze sprawdzianami z części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i z języka obcego.

Jedynie pierwszego dnia doszło do incydentu. W jednej ze szkół uczniowie mieli wcześniej znać temat dłuższej formy pisemnej. Sprawa jest już badana przez prokuraturę i jeśli uda się ustalić, w której szkole doszło do wycieku tematu, egzamin w tym miejscu będzie powtórzony.

- Teraz wszystkie arkusze trafiają do Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, skąd są rozsyłane do miejsc, w których będą sprawdzane - mówi Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. - Egzaminatorzy przystąpią do sprawdzania prac w pierwszy weekend maja, czyli 4,5,6 maja i będą sprawdzali, w zależności od tego jak zaplanowały to Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, przez dwa lub trzy weekendy. W przypadku matematyki mamy e-ocenianie, więc wystarczy te prace zeskanować. I 15 czerwca gimnazjaliści poznają swoje wyniki - dodaje.

Jeśli ktoś nie przystąpił do egzaminu, ma jeszcze szansę na początku czerwca. - To jest egzamin powszechny, obowiązkowy, więc osoba, która chce skończyć szkołę musi do niego przystąpić. Jeżeli w trakcie egzaminu była chora lub wydarzył się inny przypadek losowy, który uniemożliwił udział w egzaminie i zostało to odpowiednio zaprotokołowane i zgłoszone, taka osoba będzie mogła przystąpić do egzaminu w sesji dodatkowej, w czerwcu. I dostanie wyniki egzaminu tego samego dnia, jak jego koledzy i koleżanki, którzy przystąpili do egzaminu w kwietniu - mówi dyrektor Marcin Smolik.

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych rozpocznie się w maju.

IAR/ar