fot. pixabay.com
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego wsparł finansowo projekt pn. „Srebrna sieć”. To partnerskie przedsięwzięcie 11 podmiotów z powiatu słupskiego, które umożliwi 250 seniorom oraz ich opiekunom dostęp do wysokiej jakości usług społecznych. W ramach projektu powstaną m.in. Gminne Rady Seniorów.

Dzięki dofinansowaniu 250 osób w wieku 60+ (niesamodzielne, przewlekle chore, niepełnosprawne, samotne itp.) skorzysta z bezpłatnej teleopieki, telemedycyny, rehabilitacji domowej i sąsiedzkich usług opiekuńczych. W siedmiu gminach powstanie zintegrowany lokalny system usług opiekuńczych wykorzystujący nowoczesne, zdalne technologie oraz instrumenty animacji środowiskowej i promocji wolontariatu senioralnego. Funkcjonować będą samopomocowe grupy sąsiedzkie, kluby animacji, punkty usług wzajemnych.

- „Srebrna Sieć” to kolejny element naszej polityki senioralnej. Realizacja projektu umożliwi 25 seniorom z gminy Potęgowo skorzystanie m.in. z bezpłatnych usług opiekuńczych, w tym teleopieki - mówi Dawid Litwin, Wójt Gminy Potęgowo.

W ramach projektu przewidziano także prowadzenie usługi informacyjno-poradniczych pn. „Srebrny Telefon”. Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Słupsk zostanie powołany animator działań senioralnych, którego zadaniem będzie m.in. organizacja prac Gminnych Rad Seniorów.

Projekt „Srebrna Sieć” będzie realizowany do końca 2020 roku. Liderem projektu jest Gmina Kobylnica. Partnerzy to m.in. gminy: Damnica, Główczyce, Kępice, Słupsk, Ustka, Potęgowo, Tuchomie, powiat Słupski. Wartość projektu to 2,9 mln, a wartość dofinansowania to 2,76 mln zł.

Redakcja/ar