Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku, Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku oraz społeczność doktorantów i studentów Koła Naukowego Polonistów organizuje w dniu 17-18 maja 2018 r. ogólnopolską konferencję naukową pt.Sacrum prywatne w medium literatury.

Sacrum to rzeczywistość umykająca racjonalizacji, a tym samym nie poddająca się słownemu nazwaniu.Podczas konferencji badacze literatury, religii, języka czy historii będą mogli przedstawić swoje rozumienie hasła „Sacrum prywatne”. Organizatorzy planują zgromadzić na konferencji badaczy z różnych ośrodków akademickich w Polsce - tak doświadczonych, jak i młodych pracowników nauki.


PROGRAM KONFERENCJI:

17 maja 2018

godz. 9.00 Otwarcie Konferencji

9. 15 – 10.15 Sacrum prywatne (I)
dr Paweł Plichta (UJ) „Sacrum” przeżywane na Camino de Santiago w narracjach polskich „peregrinos”
dr Katarzyna Kaczor-Scheitler (UŁ), Sacrum prywatne w rękopiśmiennym „Wirydarzu duchownym” (1746)
mgr Edyta Skoryna (UAM), „Sacrum” a indywidualizm w literaturze późnego polskiego oświecenia. „Casus” twórczości Hugona Kołłątaja
mgr Elżbieta Szyngiel (UWr.), O doświadczeniu sacrum w korespondencji Elizy Krasińskiej

10.15 - 10. 45 przerwa kawowa

10.45 - 11.45  Sacrum prywatne (II)
mgr Iwona Płóciennik (AP w Słupsku) Wyrazić to, co „całkiem inne”. Norwid i doświadczenie „sacrum”
mgr Katarzyna Wasyl (AP w Słupsku) Sztuka jako świeckie sacrum bohaterów prozy Malwiny Meyersonowej i Anieli Kallas
mgr Kinga Mielczarek (AP w Słupsku) Doświadczenia duchowe w ”Oksanie” Marii Sadowskiej
mgr Emilia Juchniewicz (AP w Słupsku) Restauracja,bar, karczma, kasyno jako święta przestrzeń mężczyzny w utworach H. Krzemienieckiej i A. Pilchowej

11.45 – 12.15 przerwa kawowa

12.15-13.15 Sacrum
mgr Agnieszka Dębowska (AP w Słupsku) O przestrzeni sakralnej w „Wyspie” Róży Ostrowskiej
mgr Łukasz Piaskowski (UWr.), Muzyka jako substrat przestrzeni sacrum w twórczości Józefa Czechowicza
mgr Natalia Chodorowska (UMK), Warmia i Mazury/Prusy Wschodnie jako sacrum prywatne w literaturze polskiej i niemieckiej mgr Aleksandra Kondrat (UMK) Sakralny, transcendentny i duchowy wymiar człowieka w twórczości Mikołaja Bierdiajewa

13. 15 - 14. 15 dyskusja nad referatami

14.30 – obiad

18.00 elektryczne sacrum muzyczne - Lucyan – sitar, bansuri, Renata - tampura

19.30 uroczysta kolacja

18 maja 2018 r.

9.00–10.00 Sacrum prywatne w literaturze (I)
mgr Fryderyk Nguyen (UWr.), Psychologia religii w „Xiędzu Fauście” Tadeusza Micińskiego
mgr Monika Szyszka vel Syska (UŁ), Schulz i reakcja na świętość
mgr Justyna Morawska (UW), „Wstrząśnięty do głębi płakałem”. O doświadczeniach czytelniczych Brunona Schulza

10.00 - 10.30 przerwa kawowa

10.30–11.30 Sacrum prywatne w literaturze (II)
mgr Wojciech Pietras (UW), „Numinosum” w poezji Bolesława Leśmiana
mgr Alicja Balcerzak (AP w Słupsku), Przerywając milczenie prywatnego sacrum holokaustu w „Fałszerzach pieprzu” Moniki Sznajderman
mgr Joanna Nowak (AP w Słupsku), O chrześcijańskich nawróceniach muzyków rockowych
mgr Klaudia Renusch (UG), „Sacrum” sprofanowane. Sławomir Mrożek o sobie samym

11.30 – 12.00 przerwa kawowa

12.00–13.00  Sacrum
mgr Emanuela Czeladka (AP w Słupsku)„Wracam do prostego języka dzieci…”. Nietykalne dziecięctwo w poezji Jacka Podsiadły
mgr Krzysztof Socha (UR), Interpretacje tradycji religijno-biblijnej w balladach Sylwestra Podolskiego
mgr Urszula Opyrchał (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), Tęsknota w „Pieśni trzciny” Rumiego – ujęcie Navisa Norda
dr hab. prof. AP Daniel Kalinowski (AP w Słupsku),Od buddyzmu do wolności.Toni Packer i współczesna duchowość

13.00-14.00 dyskusja nad referatami

14.30  obiad

18.00  akustyczne sacrum muzyczne - Ridibundus – łopot, piski, śmiechy