- nasi Goście - członkowie Stowarzyszenia VivaMy o jesieni życia
- Przemysław Grabiński o "Kryminalnej Pile"

- Arek Wilman o nowinkach technologicznych
- książka Na Dobry Dzień - Joyce Carol Oates - „O człowieku, który stracił cień”

Janusz Lendzion
Zapraszam