W programie Równe Szanse 60+ będziemy przypominać o ruszającym w gminie Sianów projekcie E-OBYWATEL dotyczącym umiejętności cyfrowych, zajrzymy do Caritasu diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, który aktywnie wspiera seniorów w całym regionie, zajrzymy do...

...koszalińskiego Ratusza, gdzie można oglądać prace słuchaczy 11 Uniwersytetów Trzeciego Wieku z województwa zachodniopomorskiego. Poznamy też koronczarkę z Kołobrzegu, która uczestniczy w warsztatach artystycznych dla seniorów.
Iwona Kilczewska zapraszam