Dziś w magazynie Biznes - Rynek - Ekonomia powiemy m.in. o konsultacjach w sprawie polityki surowcowej polski i walce z produktami gorszej jakości w naszej części Europy. Tę walkę zapowiada Komisja Europejska. Będzie też o tzw. opłacie emisyjnej i zapewnieniach branży paliwowej, że ta nie przełoży się na ceny paliw dla kierowców. Przemysław Grabiński, zapraszam.